"แต่งตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"

@ Satit PIM 

Satit Pim Workshop_๑๙๑๒๑๘_0002.jpg