Brand Survival Techniques in Digital Era

ทางศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence Center นำโดย อาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์องค์กรชั้นนำ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากทางหลักสูตร “ARM - Advanced Retail Management” ให้เกียรติบรรยายให้กับ ARM รุ่นที่ 28 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตร ARM เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการจากกลุ่มธุรกิจหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เครื่องสำอางค์และอื่นๆ โดยอาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร ได้มีการแชร์ความรู้ถึงแก่นการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน พร้อมได้เล่าถึงเทรนด์การสื่อสารการตลาดที่เกิดขึ้น และสรุปเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดของแบรนด์ ณ ปัจจุบัน บนโลกของดิจิทัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ARM ที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรและแบรนด์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ