5 กฎเหล็กเมื่อคิดสร้างแบรนด์หรูในสื่อดิจิทัล

​​5 กฎเหล็กเมื่อคิดสร้างแบรนด์หรูในสื่อดิจิทัล

เมื่อ Luxury คือความหรูหราคือ Exclusive แต่ Digital คือ Mass ที่ใครต่อใครก็เข้าถึงได้
2 สิ่งนี้น่าจะสวนทางกัน
แต่ในยุคนี้ไม่ใช่ ใครว่าหรูแล้วดิจิทัลไม่ได้
เพราะความ Luxury ก็สามารถสื่อสารออกมาในดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ แถมยังดู Popular มากขึ้นอีกต่างหาก


ในงานสัมมนา What’s New in The Luxury World 2018 ขวัญตา ศิริวัจนางกูร รองผู้อำนวยการ Luxellence Center ได้สรุป 5 หลักการจัดการแบรนด์หรูบนโลกดิจิทัล ที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักการตลาดแบรนด์หรูปรับแบรนด์ตัวเองสู่การสื่อสารบนโลกดิจิทัลแบบหรูๆ และไม่โหล ไม่เชื่ออ่านดู