เต็มอิ่มกับการเรียนรู้ด้านแบรนด์ดิ้ง 2 วัน Brand Expression (ปรับอัตลักษณ์แบรนด์ให้ปัง ดังได้นาน)

Brand_ex_190621_0001.jpg

ผ่านไปอย่างสวยงาม กับคอร์สด้านแบรนด์ดิ้งล่าสุดจาก Luxellence Center “Brand Expression (ปรับอัตลักษณ์แบรนด์ให้ปัง ดังได้นาน)” เต็มอิ่มกับการเรียนรู้ 2 วัน จากวิทยากรมากประสบการณ์หลายท่าน เริ่มต้นในวันแรกกับ ดร.ณัทภัฏ ปั้นจาด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์ ร่วมเจาะลึกการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของแบรนด์ วิเคราะห์คู่แข่งและกลุ่มลูกค้า ต่อด้วยการทำ workshop การสร้างมนต์เสน่ห์ให้กับแบรนด์ ผ่านการกำหนด Brand Persona & Voice และในวันที่สอน ผู้เข้าร่วมได้เรียนเจาะลึกเรื่องการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีการทำกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทำเทคนิคการออกแบบ Brand Elements & Corporate Identity Design เพื่อให้แบรนด์เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร รองผู้อำนวยการ Luxellence Center และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์องค์กรชั้นนำ พร้อมด้วย อาจารย์ชุตินันท์ แก้วกาธร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strategic Brand Designer โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และนักธุรกิจจากหลากหลายวงการ ณ Luxellence Center ตึกปัญจภูมิ 1 สาทร 5